Zand RecyclingSTC-KNRM Offshore SafetyDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BVSPX FLOWMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments
KSB NederlandAll SolutionsASVDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenWatson MarlowEngineering BVXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV

Nieuws

 • Nederland klaar voor storm

  Rijkswaterstaat test jaarlijks onze 6 stormvloedkeringen. Zo doen we dat ook dit jaar in 2020.

 • Beter zicht op verzilting van het Nederlandse grondwater

  In de Nederlandse kustprovincies is het grondwater al op geringe diepte brak tot zout. Dit levert problemen op als we het grondwater willen gebruiken om drinkwater van de te maken, voor industriële processen of voor de landbouw. De zoete grondwatervoorraden staan ook onder druk door klimaatverandering waaronder een zeespiegelstijging.

 • Meten grondwaterstand in strijd tegen bodemdaling

  Het waterschap start een onderzoek naar de grondwaterstanden in veenweiden. Dit onderzoek is onderdeel van de strategie om bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan.

 • Ontdekkingsreis naar de optimale kieropening

  Begin 2019 zette Rijkswaterstaat de Haringvlietsluizen, voor het eerst sinds 1970, op een kier om de (internationale) vismigratie te verbeteren. De Haringvlietsluizen vormden een harde barrière tussen zoet en zout water

 • Twee derde Nederlanders ervaart wateroverlast

  Twee derde van de Nederlanders heeft geregeld ervaring met wateroverlast. Dat blijkt uit onderzoek van Ons Water. Steeds meer mensen nemen maatregelen om overlast tegen te gaan, maar de bekendheid met preventieve maatregelen is nog te beperkt.

 • Nieuwe studie bevestigd: medicijnresten zijn risico voor kwaliteit oppervlaktewater

  Een nieuwe studie door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en Deltares bevestigt dat medicijnresten een risico zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. Dat blijkt uit een analyse van meetgegevens van waterbeheerders uit 2017 en 2018.

 • Eerste resultaten uit onderzoek naar zanderosie onder Friese Waddenzeekust positief

  Samen met Deltares en Fugro hebben we een onderzoek gedaan naar het faalmechanisme piping (zanderosie onder de dijk) aan de Friese Waddenzeekust. De eerste resultaten zijn positief en verkleinen mogelijk de opgave van de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer. Het onderzoek is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

 • Nieuw: De handreiking waterbeheerprogramma's

  Vanaf nu kan iedereen aan de slag met de Handreiking waterbeheerprogramma’s. Deze handreiking helpt bij het opstellen van een waterbeheerprogramma onder de Omgevingswet.

 • Irrigatie vanuit grondwater maakt hergebruik behandeld rioolwater mogelijk

  Onze zomers worden steeds droger en er is steeds vaker sprake van waterschaarste. Onderzoekers van onder meer het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de UvA keken hoe gezuiverd rioolwater in de landbouw kan worden hergebruikt door irrigatie vanuit het grondwater.

 • Dit jaar extra veel oeverzwaluwen bij Prinses Marijkesluis

  In 2 oeverzwaluwwanden langs het Amsterdam-Rijnkanaal bij Rijswijk (Gelderland) broeden jaarlijks 60 tot 100 paartjes oeverzwaluwen. Rijkswaterstaat vult jaarlijks voordat het broedseizoen begint, de broedwanden met klei.

meer nieuws